Ophalen huisvuil

LET OP !!

De gemeente heeft t.o.v. vorig jaar enkele aanpassingen gedaan in de huisvuil ophaaldagen.

De dag voor de grijze en groene container is hetzelfde gebleven.
Elke 14 dagen om en om op maandag voor Echtenerbrug en Echten, en op vrijdag voor Delfstrahuizen. (Er zijn enkele uitzonderingen, zie de agenda op deze site)

De grootste wijziging is de dag voor het oud papier.
Dit wordt in 2021 ook om de 4 weken opgehaald maar dan op dinsdag voor Echtenerbrug en Echten (was woensdag) en op donderdag voor Delfstrahuizen (was dinsdag).

Op deze site kunt u linksonder vinden op welke dag welke container waar wordt geleegd. Voor het oud papier staan de dagen ook in de rechter kolom bij de evenementen vermeld.